Bạn có tin rằng sự bùng phát coronavirus mà chúng ta đang thấy là nghiêm trọng hơn so với báo cáo?


Câu trả lời 1:

Đây là một câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ câu trả lời hay nhất vào thời điểm này là hãy theo dõi. Theo hiểu biết của tôi rằng không có trường hợp nào ở Canada dẫn đến bất kỳ sự lây nhiễm nào của người dân địa phương. Miễn là chúng có sự lây lan (bao gồm các biện pháp phòng ngừa tốt trong môi trường bệnh viện và giám sát sức khỏe cộng đồng tuyệt vời), tôi đoán là nó sẽ không trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng.

Sự khác biệt giữa virus này và SARS (cũng là virus corona) là nó đã bắt đầu lây lan trước khi họ tìm ra điều gì đang xảy ra. May mắn thay, chúng ta dường như đã học được bài học của mình từ đó.

Vì vậy, câu trả lời tốt nhất là chờ đợi và xem!