Làm thế nào để bạn biết nếu bạn bị cúm, coronavirus, hoặc cái gì khác?


Câu trả lời 1:

Bạn thực sự không thể tự nói. Kiểm tra virus cụ thể là cần thiết. Có rất nhiều sự chồng chéo giữa các vi-rút Corona, vi-rút cúm và nhiều mầm bệnh dựa trên đường hô hấp khác mà các triệu chứng đơn thuần không phải là một chỉ số đáng tin cậy. Ngoài ra, có một phổ bệnh liên quan đến từng loại virut này từ các triệu chứng nhẹ giống như viêm phổi


Câu trả lời 2:

Cúm khác biệt rõ rệt với coronavirus về tất cả các triệu chứng được xem xét cùng nhau. Tôi chắc chắn có những trang web trực tuyến chi tiết cả điểm tương đồng và khác biệt.

Tuy nhiên, cách điều trị cho mỗi người về cơ bản là giống nhau, đó là cách ly bản thân và về nhà nghỉ ngơi và chờ đợi. Nếu bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc có vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, đó sẽ là thời gian để đến phòng cấp cứu.