Có phải coronavirus Vũ Hán Trung Quốc (2019-nCoV) là mối đe dọa rất lớn đối với người dân ở Ireland?


Câu trả lời 1:

Vâng, bây giờ toàn bộ thế giới bị ảnh hưởng bởi virus này. Vùng lạnh đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus này. Những nước nằm trên vùng nóng, sẽ an toàn hơn. Ấn Độ tương đối an toàn hơn, nhưng ở đây chúng tôi cũng có hơn 50 trường hợp COVID19 cho đến nay. Biện pháp phòng ngừa là cách tiếp cận tốt hơn. Áp dụng lối sống tốt hơn có thể giúp bạn. Uống nước nóng, ăn thức ăn nóng, tránh đến những nơi đông người và thường xuyên rửa tay. Thực hiện theo các thực hành và triết lý truyền thống của Ấn Độ để tồn tại và phát triển.