Vì một tỷ lệ lớn dược phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, chúng ta sẽ mất bao lâu để không có thuốc do dịch coronavirus?


Câu trả lời 1:

Ừm Có lẽ câu hỏi không có nhiều ý nghĩa.

Đầu tiên, tôi đã có thể tìm kiếm trên Internet để nói điều gì đó về xuất khẩu dược phẩm của Trung Quốc. Kết luận của tôi là Trung Quốc chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong các dược phẩm được bán ở các nước phương tây.

Thứ hai, ngay cả khi hầu hết các loại thuốc được sản xuất tại Trung Quốc, bạn sẽ không thể thiếu thuốc vì rất khó có khả năng dịch coronavirus sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc trong thời gian dài.