Các triệu chứng của coronavirus có vẻ tương tự như cúm hoặc cảm lạnh. Có khả năng số lượng các trường hợp đã được tuyên bố bằng cách nhầm lẫn với các bệnh khác?


Câu trả lời 1:

Các số liệu chính thức là các trường hợp được xác nhận của người Viking, điều đó có nghĩa là một xét nghiệm tìm virus đã được thực hiện. Không có điều này, nó không thể được phân biệt với một trường hợp xấu về bệnh cúm.

Điều đó có nghĩa là các trường hợp gần như chắc chắn được báo cáo thấp do thiếu bộ dụng cụ kiểm tra hoặc nhân viên để quản lý và xử lý chúng. Một số người chỉ đơn giản là đi ngủ và khỏe hơn vài ngày sau đó có thể sẽ không được xét nghiệm, hoặc thậm chí báo cáo bị bệnh, ở một nơi như Vũ Hán, nơi các dịch vụ y tế được kéo dài đến giới hạn với các trường hợp nghiêm trọng và nghiêm trọng.