150 loại thuốc có thể bị thiếu do coronavirus là gì?


Câu trả lời 1:

Xin chào Kate

Trước khi lo lắng về 150 loại thuốc Axios không nêu tên trong bài viết của họ, tôi khuyên bạn nên:

  • Cập nhật chuỗi cung ứng của coronavirus (COVID-19) [1]
  • Đó là một báo cáo tốt. Nó không liệt kê các loại dược phẩm có thể thiếu, nó cho biết FDA đang hoạt động như thế nào để đảm bảo điều đó không xảy ra.

Danh sách 150 loại thuốc này được bảo mật do bản chất của nó là một sản phẩm làm việc. Các phương tiện truyền thông phàn nàn đáng kể, nhưng nó là

FDA không nói và thực sự tôi đồng ý với họ. Tốt nhất là làm việc này một cách chiến lược sau đó hành động để đáp ứng nhu cầu của

Chúng tôi những người

mà không gây hoảng loạn. Đây không phải là một giải pháp đạt được bằng cách khiến mọi người sợ hãi, nó được xử lý bởi các công ty dược phẩm, cộng đồng y tế và FDA.

Ciao