Những người sống sót của coronavirus sẽ trông như thế nào?


Câu trả lời 1:

Những người sống sót của coronavirus sẽ trông như thế nào?

Hầu hết những người bị nhiễm coronavirus đều sống sót và trên thực tế, chỉ có các triệu chứng nhẹ. Hơn nữa, căn bệnh này không lan rộng như cúm. Vì vậy: những người sống sót sẽ trông giống như 99,99 +% của loài người hiện tại không bị nhiễm bệnh hoặc bị cảm lạnh. (Cảm lạnh là một thành viên khác trong gia đình coronavirus.)