Tại sao mọi người rất quan tâm đến coronavirus?


Câu trả lời 1:

Tại sao mọi người rất quan tâm đến coronavirus?

Người ta chỉ có thể tự hỏi rằng Nhiều người dân đã chết trên đường trên khắp thế giới kể từ khi điều này bắt đầu và đó sẽ là trường hợp trong năm nay và năm sau và sau đó .. không ai quan tâm nhiều về điều đó và đã chấp nhận điều này .. Trong 6 tháng, đó sẽ là một kỷ niệm và cùng một số người dân sẽ chết trong các vụ tai nạn xe hơi nhưng không ai sẽ dự trữ bog roll ..

Dân gian cần có được một ý nghĩa của quan điểm.