Tại sao thế giới điều trị coronavirus nghiêm trọng hơn các bệnh dịch khác?


Câu trả lời 1:

Bạn có thể đã vô tình trả lời câu hỏi của chính bạn khi hỏi nó. Bạn hỏi tại sao THẾ GIỚI lại đối xử với nó khác đi. Một dịch bệnh không phải là một vấn đề thế giới. Khi nó trở thành một vấn đề thế giới, sau đó nó được phân loại là một đại dịch. Có lẽ bài viết này sẽ làm cho mọi thứ rõ ràng hơn cho bạn.

Đại dịch so với dịch bệnh | Sức khỏe khu vực Rochester